Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10 - ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10

Toán


Bài 2. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số \(a\) và \(b\) nếu biết:

a) \(ab>0\)

b) \({a \over b} > 0\)

c) \(ab<0\)

d) \({a \over b} < 0\)

Trả lời

a) Hai số \(a\) và \(b\) có cùng dấu

b) Hai số \(a\) và \(b\) có cùng dấu

c) Hai số \(a\) và \(b\) có dấu trái nhau

d) Hai số \(a\) và \(b\) có dấu trái nhaude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay