Câu 2 trang 70 SGK Đại số 10 - Bài 2. Thế nào là phương trình hệ quả?... DeHocTot.com

Câu 2 trang 70 SGK Đại số 10

Toán


Bài 2. Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ.

Trả lời:

Phương trình \(f_1(x) = g_1(x)\) (1) là phương trình hệ quả của phương trình \(f_2(x) = g_2(x)\) (2) nếu tập nghiệm của phương trình (2) là tập con của tập nghiệm của phương trình (1).

Ví dụ:

\((2x+1)(3-x) = 0\) là phương trình hệ quả của phương trình \(2x+1 = 0\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay