Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10 - Bài 3. Trong các suy luận sau, suy luận nào... DeHocTot.com

Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10

Toán


Bài 3. Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

(A)\(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.xy<1\)

(B) \(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.⇒ {x \over y} <1\)

(C)\(\left\{ \matrix{0 < x < 1 \hfill \cr y < 1 \hfill \cr} \right.⇒  xy<1\)

(D) \(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.⇒ x – y < 1\)

Trả lời 

+ Lấy \(x = 2, y = 3 ⇒ xy=2.3=6>1\). Vậy (A) sai.

+ Lấy \(x = 6<1, y = 2 ⇒ {x \over y} = {6 \over 2} = 3 > 1\). Vậy (B) sai.

+ Do \(0<x< 1, y <1\). Vậy (C) đúng

+ Lấy \(x=4;y=2⇒ x-y=2>1\). Vậy D sai.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay