Câu 3 trang 29 SGK Hình học 10 - Bài 3. Cho lục giác đều \(ABCDEF\) có tâm... DeHocTot.com

Câu 3 trang 29 SGK Hình học 10

Toán


Bài 3. Cho lục giác đều \(ABCDEF\) có tâm \(O\). Số các vectơ bằng vectơ \(\overrightarrow {OC} \) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là:

a) \(2\)                                              b) \(3\)                              

c) \(4\)                                              d) \(6\)

Trả lời:

 

Các vecto khác  có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác đều bằng \(\overrightarrow {OC} \) là:

    \(\overrightarrow {FO} ,\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {ED} \)                                                                 

Vậy số vecto là \(3\). Do đó chọn b.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay