Câu 3 trang 63 SGK Hình học 10 - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 63 SGK Hình học 10

Toán


Bài 3. Cho \(α\) là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin α < 0\)                                  B. \(\cos α < 0\)

C. \(\tan α < 0\)                                  D. \(\cot α < 0\)

Trả lời:

Chọn C  vì: Khi \(90^0< α < 180^0\) thì: \(\sin α > 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(α\) đều nhận giá trị âm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay