Câu 4 trang 106 SGK Đại số 10 - ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 106 SGK Đại số 10

Toán


Bài 4. Khi cân một vật với độ chính xác đến \(0,05kg\), người ta cho biết kết quả là \(P = 26,4kg\). Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

Trả lời:

Khối lượng thực của vật nằm trong: \((26,4-0,05;26,4+0,05) (kg)\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay