Câu 4 trang 29 SGK Hình học 10 - Bài 4. Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB =... DeHocTot.com

Câu 4 trang 29 SGK Hình học 10

Toán


Bài 4. Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 3, BC = 4\). Độ dài của vectơ \(\overrightarrow {AC} \) là:

a) \(5\)                                  b) \(6\)                              

c) \(7\)                                  d) \(9\)

Trả lời:

 

Ta có: \(ABCD\) là hình chữ nhật

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AC} = \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} \Rightarrow |\overrightarrow {AC} | = |\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} | \cr
& \Rightarrow |\overrightarrow {AC} | = AC = \sqrt {A{B^2} + B{C^2}} = \sqrt {{3^2} + {4^2}} = 5 \cr} \)

Vậy chọn A.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay