Câu 4 trang 63 SGK Hình học 10 - ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 63 SGK Hình học 10

Toán


Bài 4. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. \(\cos 45^0= \sin 45^0\)                                                       

B. \(\cos 45^0 = \sin 135^0\)

C. \(\cos 30^0 = \sin 120^0\)                                                     

D. \(\sin 60^0 = cos 120^0\)

Trả lời:

Chọn D vì: 

\(\left\{ \matrix{
\sin {60^0} > 0 \hfill \cr
\cos {120^0} < 0 \hfill \cr} \right.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay