Câu 4 trang 94 SGK Hình học 10 - Bài 4. Đường thẳng đi qua điểm \(M(1; 0... DeHocTot.com

Câu 4 trang 94 SGK Hình học 10

Toán


Bài 4. Đường thẳng đi qua điểm \(M(1; 0)\) và song song với đường thẳng \(d: 4x + 2y + 1 = 0\) có phương trình tổng quát là:

A. \(4x + 2y + 3 = 0\)                                                          

B. \(2x + y + 4 = 0\)

C. \(2x + y – 2 = 0\)                                                              

D. \(x – 2y + 3 = 0\)

Trả lời:

Phương trình của đường thẳng đi qua \(M (1; 0)\) và song song với đường thẳng \(d: 4x + 2y + 1 = 0\) là:

\(4(x – 1) + 2 (y – 0) = 0 ⇔ 2x + y – 2 = 0\)

Vậy chọn C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay