Câu 5 trang 129 SGK Đại số 10 - Bài 5. Cho dãy số liệu thống kế được... DeHocTot.com

Câu 5 trang 129 SGK Đại số 10

Toán


Bài 5. Cho dãy số liệu thống kế được ghi trong bảng sau:

Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

20910

76000

20345

20060

21410

20110

21410

21360

20350

21130

20960

125000

 Tìm mức lương trung bình của các cán bộ và nhân viên công ty, số trung bình của dãy số liệu.

Nêu ý nghĩa của số trung vị.

Trả lời

a) Mức lương bình quân của nhân viên công ty là số trung bình của bảng lương.

\(={1 \over {12}}(29010 + 76000 + 20350.... + 20960 + 125000)= 34087,5\) nghìn đồng

b) Sắp xếp theo thứ tự không giảm bảng lương ta được:

20060

20110

20350

20350

20910

20960

21130

21360

21410

21410

76000

125000

 

b) Sắp theo thứ tự không giảm bảng lương ta được:

20060

20110

20350

20910

20960

21130

21360

21410

21410

125000

 

Số trung vị \(M_e= {{20960 + 21130} \over 2} = 21045\) (nghìn đồng)

Số trung vị phân chia dãy số liệu sắp thứ tự thành hai phần bằng nhau, nghĩa là số người có lương dưới \(21045\) bằng số người có lương trên \(21045\) (nghìn đồng)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay