Câu 5 trang 24 SGK Đại số 10 - ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 24 SGK Đại số 10

Toán


Bài 5. Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ.

Giải

\(A∩B   ⇔ ∀x (x∈A\) và \(x∈B)\) (h.1)

\(A ∪B  ⇔  ∀x (x∈A\) hoặc \(x∈B)\) (h.2)

\(A\backslash  B   ⇔   ∀x (x∈A\) và  \(x∉B)\) (h.3)

Cho \(A⊂E.{C_E}A = \left\{x|x∈E \text { và} x∉A\right\}\) (h.4)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay