Câu 5 trang 50 SGK Đại số 10 - Bài 5 Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch... DeHocTot.com

Câu 5 trang 50 SGK Đại số 10

Toán


Bài 5 Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số \(y = ax^2+bx+c\), trong các trường hợp \(a>0, a<0\).

Giải

  • \(a>0\)

Hàm số đồng biến trên \(\left(-∞, {{ - b} \over {2a}}\right)\)

Hàm số nghịch biến trên \(\left({{ - b} \over {2a}} , +∞\right)\)

\(a<0\) 

 

Hàm số đồng biến trên \(\left({{ - b} \over {2a}} , +∞\right)\)

Hàm số nghịch biến trên \(\left(-∞, {{ - b} \over {2a}}\right)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay