Câu 5 trang 63 SGK Hình học 10 - Bài 5. Hai góc nhọn \(α\) và \(β\)  trong ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 63 SGK Hình học 10

Toán


Bài 5. Hai góc nhọn \(α\) và \(β\)  trong đó \(α < β\) . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \(\cos \alpha  = \cos \beta \)                                                   

B. \(\sin α < \sin β\)

C. \(α + β  = 90^0⇒ cos α = sin β\)    

D. \(\tan α + \tan β  > 0\)

Trả lời:

Chọn A

Vì với \(α < β\) thì \(cos α > cos β\) . Do đó A saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay