Câu 5 trang 94 SGK Hình học 10 - Bài 5. Cho đường thẳng \(d\) có phương t... DeHocTot.com

Câu 5 trang 94 SGK Hình học 10

Toán


Bài 5. Cho đường thẳng \(d\) có phương trình tổng quát: \(3x + 5y + 2006 = 0\).

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. \(d\) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow n  = (3;5)\)

B. \(d\) có vecto chỉ phương \(\overrightarrow a  = (5; - 3)\)

C. \(d\) có hệ số góc \(k = {5 \over 3}\)

D. \(d\) song song với đường thẳng \(3x + 5y = 0\)

Trả lời:

Phương trình của đường thẳng \(d: 3x + 5y + 2006 = 0\) có:

+  vecto pháp tuyến là: \(\overrightarrow n  = (3;5)\)

+ Vecto chỉ phương \(\overrightarrow d  = ( - 5;3)//\overrightarrow a  = (5;-3)\)

+ Hệ số góc \(k =  - {3 \over 5}\)

Do đó mệnh đề sai là C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay