Câu 6 trang 24 SGK Đại số 10 - Bài 6. Nêu định nghĩa đoạn \([a;b]\), cá... DeHocTot.com

Câu 6 trang 24 SGK Đại số 10

Toán


Bài 6. Nêu định nghĩa đoạn \([a;b]\), các khoảng \((a;b)\), nửa khoảng \([a;b), (a,b]; (-∞;b], [a, +∞)\). Viết tập hợp \(\mathbb R\) các số thực dưới dạng một khoảng.

Giải

\(x ∈ [a;b] ⇔ a ≤ x ≤ b\)

\(x ∈ (a;b) ⇔ a < x < b\)

\(x ∈ [a;b) ⇔  a ≤ x < b\)

\(x ∈ (a,b] ⇔ a < x ≤ b\)

\(x ∈ (-∞;b] ⇔ x ≤ b\)

\(x ∈ [a, +∞) ⇔ x ≥ a\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay