Câu 6 trang 27 SGK Hình học 10 - ... DeHocTot.com

Câu 6 trang 27 SGK Hình học 10

Toán


Bài 6. Cho tam giác đều \(ABC\) có cạnh bằng \(a\). Tính:

a) \(|\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} |\)

b) \(|\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC} |\)

Trả lời:

 

a) Hạ \(AH\bot BC\) do tam giác \(ABC\) đều nên \(H\) là trung điểm của \(BC\)

Ta có:

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {AC} = 2\overrightarrow {AH} \cr
& \Rightarrow |\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {AC} | = 2|\overrightarrow {AH} | = 2AH \cr} \)

Mà \(AH = {{a\sqrt 3 } \over 2} \Rightarrow |\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} | = a\sqrt 3 \)

b) \(|\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC} | = |\overrightarrow {CB} | = a\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay