Câu 6 trang 29 SGK Hình học 10 - Bài 6. Cho hai điểm phân biệt \(A\) và \(B... DeHocTot.com

Câu 6 trang 29 SGK Hình học 10

Toán


Bài 6. Cho hai điểm phân biệt \(A\) và \(B\). Điều kiện để điểm \(I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) là:

a) \(IA = IB\)                                    

b) \(\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} \)

c) \(\overrightarrow {IA}  =  - \overrightarrow {IB} \)

 d) \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {BI} \)

Trả lời:

c) đúng. Vì:

\(\overrightarrow {IA}  =  - \overrightarrow {IB}  \Leftrightarrow \overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  = \overrightarrow 0 \)

\(⇔ I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay