Câu 6 trang 50 SGK Đại số 10 - Bài 6. Xác định tọa độ đỉnh, phương... DeHocTot.com

Câu 6 trang 50 SGK Đại số 10

Toán


Bài 6. Xác định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol \(y = ax^2+ bx + c\).

Giải

Tọa độ đỉnh \(\left( {{ - b} \over {2a}} ,  {{ - \Delta } \over {4a}}\right)\)

Trục đối xứng \(x = {{ - b} \over {2a}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay