Câu 6 trang 62 SGK Hình học 10 - Bài 6. Từ hệ thức \({a^2} = {b^2} + {c^2} -... DeHocTot.com

Câu 6 trang 62 SGK Hình học 10

Toán


Bài 6. Từ hệ thức \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.\cos A\) trong tam giá, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

Trả lời:

$${a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.cosA$$

Khi góc \(A = 90^0\), suy ra \(\cos A = 0\)

Do đó ta có: \({a^2} = {b^2} + {c^2}\) (định lí Py-ta-go)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay