Câu 7 trang 130 SGK Đại số 10 - Bài 7. Cho bảng phân bố tần số.Tiền th... DeHocTot.com

Câu 7 trang 130 SGK Đại số 10

Toán


Bài 7. Cho bảng phân bố tần số.

Tiền thưởng (triệu đồng) cho các bộ và nhân viên trong một công ty.

Tiền thưởng

2

3

4

5

6

Cộng

Tần số

5

15

10

6

7

43

 Mốt của bảng phân bố đã cho là:

(A) Số 2

(B). Số 6

(C) Số 3

(D) Số 5

Trả lời:

(C) đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay