Câu 7 trang 24 SGK Đại số 10 - ... DeHocTot.com

Câu 7 trang 24 SGK Đại số 10

Toán


Bài 7. Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

Trả lời:

Gọi \(a\) là số gần đúng, \(\overline a\) là số đúng của số đo của một đại lượng

Sai số tuyệt đối của \(a\) là : | \(\overline a\) - a|

Nếu  \(Δ_a = |\overline a - a| ≤ h\) thì \(h\) được gọi là độ chính xác của số gần đúng \(a\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay