Câu 7 trang 50 SGK Đại số 10 - Bài 7. Xác định tọa độ giao điểm củ... DeHocTot.com

Câu 7 trang 50 SGK Đại số 10

Toán


Bài 7. Xác định tọa độ giao điểm của parabol \(y = ax^2+ bx + c\) với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại một điểm, và viết tọa độ của các giao điểm trong mỗi trường hợp đó.

Giải

Giao điểm với trục tung \(P(0,c)\).

Điều kiện để parabol cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt \(Δ = b^2-4ac > 0\)

Điều kiện để parabol cắt trục hoành tại một điểm là: \(Δ = b^2-4ac = 0\)

Tọa độ giao điểm là: \(A\left( { - {b \over {2a}};0} \right)\)

Các trường hợp đặc biệt để \(Δ>0\) là \(a>0\), \(c<0\)

( hoặc \(a<0\) và \(c>0\)).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay