Câu 7 trang 95 SGK Hình học 10 - Bài 7. Cho hai đường thẳng:           ... DeHocTot.com

Câu 7 trang 95 SGK Hình học 10

Toán


Bài 7. Cho hai đường thẳng:

           \(d_1: 2x + y  + 4 – m = 0\)

           \(d_2: (m + 3)x + y – 2m – 1 = 0\)

Đường thẳng \(d_1//d_2\) khi:

A. \(m = 1\)                            B. \(m = -1\)      

C. \(m = 2\)                              D. \(m = 3\)

Trả lời:

Ta có:                         \(d_1: 2x + y  + 4 – m = 0\)

                                   \(d_2: (m + 3)x + y – 2m – 1 = 0\)

Xét hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{
2x + y + 4 - m = 0 \hfill \cr
(m + 3)x + y - 2m - 1 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
y = - 2x - 4 + m \hfill \cr
(m + 1)x - m - 5 = 0 \hfill \cr} \right.\)

Để \(d_1//d_2\) thì hệ phương trình trên vô nghiệm.

Suy ra: \((m + 1)x – m – 5 = 0\) vô nghiệm  

\(⇒  m + 1= 0 ⇔ m = -1\)

Vậy chọn B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay