Câu 8 trang 131 SGK Đại số 10 - ... DeHocTot.com

Câu 8 trang 131 SGK Đại số 10

Toán


Bài 8. Cho bảng phân bố tần số:

Tuổi của \(169\) đoàn viên thanh niên

Tuổi

18

19

20

21

22

Cộng

Tần số

10

50

70

29

10

169

 Số trung vị của bảng phân phối đã cho là:

(A) Số \(18\)

(B) Số \(20\)

(C) Số \(19\)

(D) Số \(21\)

Trả lời:

Sắp xếp theo thứ tự không giảm số liệu thứ \(85\) là số trung vị.

(B) đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay