Câu 8 trang 24 SGK Đại số 10 - Bài 8. Cho tứ giác \(ABCD\). Xét tính đúng... DeHocTot.com

Câu 8 trang 24 SGK Đại số 10

Toán


Bài 8. Cho tứ giác \(ABCD\). Xét tính đúng sai của mệnh đề \(P⇒Q\) với:

a) \(P =\) “\(ABCD\) là một hình vuông”; \(Q =\) “\(ABCD\) là một hình bình hành”

b) \(P =\) “\(ABCD\) là một hìnhthoi”; \(Q = \)“\(ABCD\) là một hình chữ nhật”

Giải

a) \(P ⇒ Q =\) “Nếu \(ABCD\) là một hình vuông thì nó là một hình bình hành”. Mệnh đề này đúng.

b) \(P ⇒ Q =\) “Nếu \(ABCD\) là một hình thoi thì \(ABCD\) là một hình chữ nhật. Mệnh đề này sai.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay