Câu 9 trang 107 SGK Đại số 10 - Bài 9. Phát biểu định lí về dấu của ... DeHocTot.com

Câu 9 trang 107 SGK Đại số 10

Toán


Bài 9. Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Trả lời:

+) Nếu biệt số \(Δ\) của tam thức bậc hai \(f(x) = ax^2+bx+c (a ≠0)\) là số âm thì \(a.f(x)>0, ∀x\in \mathbb R\)

+) Nếu \(Δ=0\) thì \(a.f(x) >0,∀x\in \mathbb R \backslash\left\{{{ - b} \over {2a}}\right\}\)

+) Nếu biệt số \(Δ>0\) thì

 i) \(a.f(x)>0\) khi \(x ∉[x_1;x_2]\)

 ii) \(a.f(x)>0\) khi \(x \in (x_1;x_2)\)

(\(x_1;x_2\) là hai nghiệm của \(f(x)\) với \(x_1<x_2\))de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay