Câu 9 trang 131 SGK Đại số 19 - Bài 9. Cho dãy số liệu thống kê\(21; 23; ... DeHocTot.com

Câu 9 trang 131 SGK Đại số 19

Toán


Bài 9. Cho dãy số liệu thống kê

\(21; 23; 24; 25; 22; 20\)

Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho bằng:

(A) \(23,5\)

(B) \(22\)

(C) \(22,5\)

(D) \(14\)

Trả lời:

Số trung bình:

\({1 \over 6}(21 + 23 + 24 + 25 + 22 + 20) = 22,5\)

(C) đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay