Câu 9 trang 157 SGK Đại số 10 - Bài 9. Giá trị \(\sin {{47\pi } \over 6}\) là... DeHocTot.com

Câu 9 trang 157 SGK Đại số 10

Toán


Bài 9. Giá trị \(\sin {{47\pi } \over 6}\) là:

(A) \({{\sqrt 3 } \over 2}\)

(B) \({1 \over 2}\)

(C) \({{\sqrt 2 } \over 2}\)

(D) \({{ - 1} \over 2}\)

Trả lời:

\(\eqalign{
& \sin {{47\pi } \over 6} = \sin (8\pi - {\pi \over 6}) = \sin ( - {\pi \over 6}) = - \sin ({\pi \over 6}) = {{ - 1} \over 2} \cr
& \cr} \)

(D) đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay