Câu 9 trang 25 SGK Đại số 10 - Bài 9. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các ... DeHocTot.com

Câu 9 trang 25 SGK Đại số 10

Toán


Bài 9. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:

\(A\) là tập hợp các hình tứ giác

\(B\) là tập hợp các hình bình hành

\(C\) là tập hợp các hình thang

\(D\) là tập hợp các hình chữ nhật

\(E\) là tập hợp các hình vuông

\(G\) là tập hợp các hình thoi

Giải

\(C ⊂ A\);  \(B ⊂ A\); \(D ⊂ B ⊂ C ⊂ A\)

\(E ⊂ D ⊂ B ⊂ A\); \(E ⊂ G ⊂ B ⊂ A\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay