Câu 9 trang 50 SGK Đại số 10 - Bài 9. Xét chiều biến thiên và vẽ đồ ... DeHocTot.com

Câu 9 trang 50 SGK Đại số 10

Toán


Bài 9. Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số

a) \(y = {1 \over 2}x - 1\)

b) \(y = 4 - 2x\)

c) \(y = \sqrt {{x^2}} \)

d) \(y = |x+1|\)

Giải

a) \(y = {1 \over 2}x - 1\)

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số

 

Đồ thị là đường thẳng đi qua \(2\) điểm:

+ Giao với trục tung \(P(0,-1)\)

+ Giao với trục hoành \(Q(2, 0)\)

b) \(y = 4 - 2x\)

Bảng biến thiên

 

Đồ thị hàm số

 

Đồ thị là đường thẳng đi qua \(2\) điểm:

+ Giao với trục tung \(P(0,4)\)

+ Giao với trục hoành \(Q(2, 0)\)

c) \(y = \sqrt {{x^2}} = |x| =\left\{ \matrix{- x,x \le 0 \hfill \cr x,x > 0 \hfill \cr} \right.\)

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số

d) \(y = |x+1| = \left\{ \matrix{- x - 1,x \le - 1 \hfill \cr x + 1,x > - 1 \hfill \cr} \right.\)

Bảng biến thiên

 

Đồ thị hàm số

       de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay