Câu 9 trang 62 SGK Hình học 10 - Bài 9. Cho tam giác \(ANC\) có góc \(A = 60^0,... DeHocTot.com

Câu 9 trang 62 SGK Hình học 10

Toán


Bài 9. Cho tam giác \(ANC\) có góc \(A = 60^0, BC = 6\). Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Trả lời:

Sử dụng định lí sin, ta có:

 \({{BC} \over {\sin A}} = 2R \Rightarrow R = {{BC} \over {2\sin A}} = {6 \over {2.\sin {{60}^0}}} = {6 \over {\sqrt 3 }} = 2\sqrt 3 \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay