Câu 9 trang 64 SGK Hình học 10 - Bài 9. Tìm khẳng định sai trong các khẳn... DeHocTot.com

Câu 9 trang 64 SGK Hình học 10

Toán


Bài 9. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

a) \(\cos 35^0> \cos 10^0\)                                       

b) \(\sin 60^0 = \sin 80^0\)

c) \(\tan 45^0< \tan 60^0\)                                       

d) \(\cos 45^0 = \sin 45^0\)

Trả lời:

Vì \(35^0> 10^0\) nên \(\cos 35^0 < \cos 10^0\)             

Vậy A sai.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay