Lý thuyết công thức lượng giác - 1. Công thức cộng\(\cos(a - b) = \cos a\cos b... DeHocTot.com

Lý thuyết công thức lượng giác

Toán


1. Công thức cộng

\(\cos(a - b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b\)

\(\cos(a + b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b\)

\(\sin(a - b) = \sin a\cos b - \sin b\cos a\)

\(\sin(a + b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a\)

\(\tan(a - b) =  \frac{\tan a -\tan b}{1+\tan a\tan b}\)

\(\tan(a + b) =  \frac{\tan a -\tan b}{1-\tan a\tan b}\)
2. Công thức nhân đôi
\(\sin 2a = 2\sin a\cos a\)
\(cos2a = \cos^2 a – \sin^2 a\)
\(\tan 2a =  \frac{2\tan a}{1-\tan^{2}a}\)
Hệ quả: \(\cos 2a = 2\cos^2 a – 1 = 1 – sin^2 a\)
3.Công thức hạ bậc
\(\cos^2a =  \frac{1+\cos2a}{2}\);                               \(sin^2 a = \frac{1-\cos2a}{2}\)
 
 

 

 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay