Lý thuyết Hàm số bậc hai - ... DeHocTot.com

Lý thuyết Hàm số bậc hai

Toán


1. Hàm số bậc hai là hàm số có công thức: \(y = ax^2 + bx + c (a ≠ 0)\) có miền xác định \(D =\mathbb R\).

Bảng biến thiên: 

Đồ thị hàm số \(y = ax^2+ bx + c (a ≠ 0)\) là đường thẳng parabol có: đỉnh \(I\left( { - {b \over {2{\rm{a}}}}; - {\Delta  \over {4{\rm{a}}}}} \right)\), trục đối xứng là đường thẳng \(x =  - {b \over {2{\rm{a}}}}\).

Giao điểm với trục : \(A(0; c)\). Hoành độ giao điểm với trục hoành là nghiệm của \(ax^2 + bx + c = 0\).

Đồ thị hàm số \(y = ax^2 + bx + c (a ≠ 0)\) suy ra từ đồ thị hàm số \(y = ax^2\) bằng cách:

+ Tịnh tiến song song với trục hoành \(\left| {{b \over {2{\rm{a}}}}} \right|\) đơn vị bên trái nếu \({b \over {2{\rm{a}}}}\)  > 0, về bên phải nếu \({b \over {2{\rm{a}}}}\) < 0.

+ Tịnh tiến song song với trục tung \(\left| { - {\Delta  \over {4{\rm{a}}}}} \right|\) đơn vị lên trên nếu \({ - {\Delta  \over {4{\rm{a}}}}}\) > 0, và xuống dưới nếu \({ - {\Delta  \over {4{\rm{a}}}}}\) < 0.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay