Bài 1 trang 110 sgk Vật lý lớp 10 - ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Hướng dẫn giải:

1. Cân bằng không bền

 Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về VT đó

 2. Cân bằng bền

 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB bền thì tự trở về VT đó

 3. Cân bằng phiếm định

 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB phiếm định thì sẽ ở VTCB mớde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay