Bài 1 trang 162 sgk vật lý 10 - 1. Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm... DeHocTot.com

Bài 1 trang 162 sgk vật lý 10

Vật lý


1. Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.

Bài giải

 Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.

 

Ví dụ: Nung nóng 1 bình kín. ( thể tích bình kín là không đổi)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay