Bài 1 trang 191 sgk Vật lý lớp 10 - ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 191 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị đo của nó?

Hướng dẫn giải:

Sự thay đổi hình dạng và kích thước của vật rắn do chịu tác dụng của ngoại lực gọi là biến dạng cơ. Nếu vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu khi ngoại lực thôi tác dung thì biến dạng của vật gọi là biến dạng đàn hồivật rắn đó có tính đàn hồi.

Công thức xác định ứng suất

\(\sigma  = {F \over S}\) 

 Đơn vị đo củas là paxcan (Pa):

1 Pa = 1N/m2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay