Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10 - 1. Phát biểu định nghĩa của lực và đi... DeHocTot.com

Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10

Vật lý


1. Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm?

Hướng dẫn:

- Lực là 1 đại lượng vectơ đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gấy ra gia tốc cho hoặc làm cho vật bị biến dạng. Đơn vị là Newton (N).

- Điều kiện cân bằng của 1 chất điểm : Tổng hợp lực tác dụng vào vật bằng không.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay