Bài 1 trang 69 sgk vật lí 10 - 1. Phát biểu định luật vạn vật hấp d... DeHocTot.com

Bài 1 trang 69 sgk vật lí 10

Vật lý


1. Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn?

Hướng dẫn:

Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Công thức: \({F_{h{\rm{d}}}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\) 

Trong đó m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng; \(G = 6,{67.10^{ - 11}}{{N.{m^2}} \over {k{g^2}}}\) gọi là hằng số hấp dẫn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay