Bài 1 trang 82 sgk vật lí 10 - 1. Phát biểu và viết công thức của lự... DeHocTot.com

Bài 1 trang 82 sgk vật lí 10

Vật lý


1. Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm?

Hướng dẫn:

Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

$${F_{ht}} = m{a_{ht}} = {{m{v^2}} \over r} = m{\omega ^2}r$$de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay