Bài 1 trang 99 sgk Vật lý lớp 10 - ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Hướng dẫn giải:

Tổng hợp 2 lực đó vào vật rắn phải bằng không.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay