Bài 10 trang 15 sgk Vật lý 10 - 10. Một ô tô tải xuất phát từ thành ph... DeHocTot.com

Bài 10 trang 15 sgk Vật lý 10

Vật lý


10. Một ô tô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động thẳng đều về phía thành phố P với tốc độ 60 km/h. Khi đến thành phố D cách H 60 km thì xe dừng lại 1 giờ. Sau đó xe tiếp tục chuyển động về phía P vói tốc độ 40 km/h. Con đường H – P coi như thẳng và dài 100 km.

a)      Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của ô tô trên hai quãng đường  H – D và D – P. Gốc tọa độ lấy ở H. Gốc thời gian là lúc xe xuất phát từ H.

b)      Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của xe trên cả con đường H – P.

c)       Dựa và đồ thị, xác định thời điểm xe đến P.

d)      Kiểm tra kết quả của câu c) bằng phép tính.

Trả lời:

Chọn trục tọa độ Ox trùng với con đường H – P với O ≡ H, chiều dương H → P.

a)

. Đường đi của xe:

-          Trên đoạn đường H – D: s = 60t (km,h) với s ≤ 60 km và t ≤ 1 h

-          Trên đoạn đường D – P: s’ = 40(t – 2) (km,h); với t ≥ 2 h.

      . Phương trình chuyển động của xe:

-          Trên đoạn đường H – D: x = s = 60t với s ≤ 60 km và t ≤ 1 h

-          Trên đoạn đường D – P: x = x0 + s

=> x =  60 + 40(t – 2) với   s ≥ 60 km và t ≥ 2 h.

  b) Đồ thị (hình vẽ)

  c) Xem đồ thị

  d) Thời điểm xe đến P

t = \( \frac{60}{60}\) + 1 + \( \frac{40}{40}\) = 3 h

Sau 3 giờ kể từ lúc xe xuất phát sẽ đến P.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay