Bài 10 trang 27 sgk Vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 10 trang 27 sgk Vật lý 10

Vật lý


10. Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

Trả lời:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian lúc vật bắt đầu rơi, trục tọa độ thẳng đứng, chiều hướng xuống. Ta có phương trình đường đi s = \( \frac{gt^{2}}{2}\)

Khi vật chạm đất s = h

=> t = \( \sqrt{\frac{2}{g}}\) = \( \sqrt{\frac{2.20}{10}}\) = 2s

Áp dụng công thức: v = gt => v = 2.10 => v = 20 m/sde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay