Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10

Vật lý


10. Trong các cách viết hệ thức của định luật II Niu  - tơn sau đây, cách viết nào đúng?

A . \(\vec{F} = ma\)

B. \(\vec{F} = m\vec{a}\)

C. \(\vec{F} = -m\vec{a}\)

D. -\(\vec{F} = m\vec{a}\)

Hướng dẫn:

Đáp án: Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay