Bài 11 trang 203 sgk Vật lý lớp 10 - Một vòng xuyến có đường kính ngoài là... DeHocTot.com

Bài 11 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm và đường kính trong là 40mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của glixerin ở 20oC là 64,3 mN. Tính hệ số căng bề mặt của glixerin ở nhiệt độ này.

Hướng dẫn giải:

+ Lực căng bề mặt của glixerin tác dụng lên vòng xuyến:

                 FC = F – P = 62,5 - 45 = 17,5 mN.

+ Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của vòng xuyến:

                P = π (D+d) = 3,14 ( 44 + 40 ) = 263, 76mm

+ Hệ số căng mặt ngoài của glixerin ở 200 C:

                 σ = \(\frac{F_{c}}{}l\) = \(\frac{17,5.10^{-3}}{263,76.10^{-3}}\) = 66,3.10-3 N/m.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay