Bài 11 trang 22 sgk Vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 11 trang 22 sgk Vật lý 10

Vật lý


11. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần đều?

A. v + v0 = √2as

B. v2 + v02  = 2as

C. v - v0 = √2as

D. v2 - v02  = 2as

Trả lời:

Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay