Bài 11 trang 34 sgk Vật lý 10 - 11.  Một quạt máy quay với tần số 400 ... DeHocTot.com

Bài 11 trang 34 sgk Vật lý 10

Vật lý


11.  Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điiểm ờ đầu cánh quạt.

Trả lời:

Ta có: Tần số quạt máy quay

+ f = 400 vòng / phút = \( \frac{400}{60}\) vòng/ s = \( \frac{20}{3}\) vòng/s 

+ R = 0,8 m 

+ Vận tốc dài v = ωR và ω = 2πf  => v = 2πfR

=> v = 2. 3,14.\( \frac{20}{3}\) = 41,866 rad/s

=> ω ≈ 41,87 rad/sde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay