Bài 12 trang 22 sgk Vật lý 10 - 12. Một đoàn tàu rời ga chuyển động th... DeHocTot.com

Bài 12 trang 22 sgk Vật lý 10

Vật lý


12. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Trả lời:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

a) Ta có: a = \( \frac{v -v_{0}}{t}\)  (v = 40 km/h = \( \frac{40 . 1000}{3600}\) m/s)

v0 = 0; t = 1 phút = 60s

=> a = \( \frac{40000}{60.3600}\) = 0, 185 m/s2

b) Ta có

s =  v0t + \( \frac{at^{2}}{2}\) = \( \frac{0,185}{2}.(60)^{2}\) = 333m

c) Áp dụng công thúc 

v = v0 + at

=>  t = \( \frac{v -v_{0}}{a}\) (v = 60 km /h  = 60.\( \frac{1000}{3600}\) m/s = \( \frac{100}{6} m/s\))

=> t = \( \frac{100}{6.0,185}\) ≈ 90s.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay