Bài 12 trang 27 sgk Vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 12 trang 27 sgk Vật lý 10

Vật lý


12. Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.     

Trả lời:

Tương tự các bài trên.

- Gọi t là thời gian từ lúc rơi cho tới khi chạm đất.

Ta có: h = s = \( \frac{gt^{2}}{2}\) (quãng đường vật rơi)                   (1)

- Gọi h' là quãng đường vật rơi đến trước khi chạm đất 1 giây:

h' = s' = \( \frac{g}{2}\) (t – 1)2.                                                   (2)

Gọi ∆h là quãng đường vật rơi (đi được) trong giây cuối cùng:

∆h = h - h' = 15m                                                     (3)

Thay (1), (2) vào (3):

=> \( \frac{gt^{2}}{2}\) - \( \frac{g}{2}\) (t2 – 2t + 1) = 15

=> gt - \( \frac{g}{2}\) = 15 => t = \( \frac{15+5}{10}\) = 2s

Thay t = 2s vào (1) => h = \( \frac{10.2^{2}}{2}\) = 20m.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay