Bài 12 trang 65 sgk vật lí 10 - 12. Một quả bóng, khối lượng 0,5kg đang... DeHocTot.com

Bài 12 trang 65 sgk vật lí 10

Vật lý


12. Một quả bóng, khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bong với một lực 250N. thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s. Quả bóng bay đi với tốc độ:

A. 0,01  m/s

B. 0,1 m/s

C. 2,5 m/s

D. 10 m/s

Hướng dẫn giải:

Theo định luật II Niu- tơn

Ta có: F = ma = \(\frac{m(V- V_{0})}{\Delta t}\)

=> \(\frac{F\Delta t}{m}\) = V -  V0 (do V0 = 0)

=> V = \(\frac{250.0,02}{0,5}\) = 10m/s

Chọn đáp án : Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay